CSANADOLU gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dahlinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler www.csanadolu.com.tr internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve açıklanmaktadır. www.csanadolu.com.tr internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş olursunuz.

www.csanadolu.com.tr kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri her zaman için yapabilir. www.csanadolu.com.tr “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla okumanız sonucunda csanadolu’nun kişisel bilgilerinizin güvenliği konusundaki kararlılığından ve bu anlamdaki yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

csanadolu ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.csanadolu.com adlı web sitesi (“Site”) üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. csanadolu, kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve webSite’de çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, csanadolu gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit edebilir ve bunları da anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, csanadolu tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla da kullanılabilir.

Web Site ’ye üye olup kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) Site üzerinden csanadolu’ya vermeleri gerekmektedir. csanadolu’nun, talep edebileceği bu bilgiler, işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar ya da bizzat csanadolu tarafından doğrudan pazarlama teknikleri anlamında kullanılabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla temasa geçmek amacıyla da kullanılabilir. csanadolu tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler csanadolu ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın, sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dâhilinde kullanılabilir.

Siteye üye olan kullanıcının üyelik sözleşmesinde ve ödeme bölümünde onay vermesi koşuluyla, bir sonraki alışverişlerde üyeye kolaylık ve hız sağlamak amacıyla, üye kredi kart bilgileri yasal amaçlar doğrultusunda csanadolu tarafından saklanabilecektir. Kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler hiç bir şekilde csanadolu personeli ve diğer 3. kişiler tarafından görüntülenemez. Ayrıca kredi kart ve banka kartı bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşların ulaşamayacağı şekilde kodlanarak saklanmaktadır.

csanadolu, web Site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. csanadolu, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kart bilgileri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. csanadolu işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini csanadolu’nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. csanadolu, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;  1-Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, 2- csanadolu’ın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, 3-Yetkili idari ve/veya adli otoriteler tarafından kanuni yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, 4- Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

csanadolu kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

csanadolu, kullanıcılar ve kullanıcıların web Sitesi’ni kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

csanadolu tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, csanadolu ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

Üyeler, csanadolu e-posta bildirimlerini reddedebilecek araçlarla e-posta bildirimine son verebilir. csanadolu, bunun için kolay ve ücretsiz araçlar sunmaktadır. Üyelerinin, e-posta bildirimlerinden ayrılması için csanadolu’nun gönderdiği e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini kullanabilirler.

csanadolu, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda web Sitesi’nde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. csanadolu’nun değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler. csanadolu, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda web Sitesi’nde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. csanadolu’nun değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

csanadolu.com.tr müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

csanadolu.com.tr sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece csanadolu.com.tr  bünyesinde kullanılmaktadır.

csanadolu.com.tr üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

csanadolu.com.tr e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, csanadolu.com.tr müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla csanadolu.com.tr iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz  

e-maillerin alt kısmında bulunan “e-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak

e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

Hafta içi: 09.00-18.00 arası

Cumartesi: 09.00-12.00 arası

Her türlü sorunuz için; info@csanadolu.com.tr veya 0312.397.91.97 no’lu telefon ile bize ulaşabilirsiniz.

CS ANADOLU PASTACILIK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / Gimat toptancılar Sit. 16. Blok No: 481-482 Yenimahalle-Ankara / Türkiye